Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje

PPP Lietuva
Projekto pavadinimasBendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0003  
Projekto vykdytojasRadviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriaiRadviliškio pagalbos šeimai centras
Paramos suma296 710,70 Eur
Paramos šaltinisProjektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšosRadviliškio rajono savivaldybės administracija ( 0,00 Eur)
Projekto vertė296 710,70 Eur
Projekto vykdymo laikasVeiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. birželio 7 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. sausio 31 d.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2019 metų birželio 7 d. pasirašė „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0003 „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“ sutartį.

Projekto tikslas – Sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projektu bus steigiami 5 nauji Projekto partnerio Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – BBGN).

Projekto tikslinė grupė yra Partnerio „Nykštukas“ globojami vaikai. Radviliškio rajono vaikų globos namuose „Nykštukas“ šiuo globojami 37 vaikai.

Pereinant nuo Institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų ir įgyjant 5 BVGN sumažėtų apgyvendinamų vaikų skaičius, kiekvienoje šeimynoje gyventų po 5 – 8 vaikus. Todėl darbuotojai galėtų daugiau dėmesio skirti individualiam darbui su globotiniu. Apgyvendinant globotinius būtų vadovaujamasi šeimyniniu modeliu – šeimynoje gyventų broliai, seserys. 

Projekto 5gyvendinimo metu bus steigiami BVGN. Planuojama, kad bus įsigyjami 4 gyvenamieji namai (kiekviename gyvens po 8 vaikus) ir vienas butas (gyvens 5 vaikai). Vienas BVGN namas bus pritaikytas žmonėms, turintiems negalią. Gyvenamieji namai ir butas  numatomi Radviliškio mieste arba rajone (Šeduvos m., Baisogalos mstl., Aukštelkų k., Alksniupių k., Sidabravo mstl., Grinkiškio mstl.,Šiaulėnų mstl., Pakalniškių mstl., Skėmių mstl., Šaukoto mstl., Tyrulių mstl.). Įsteigus BVGN, Partnerio Radviliškio rajono vaikų globos namuose „Nykštukas“ nebeliks globojamų vaikų. Projekto lėšomis numatomas visų BVGN įsigijimas, remontas, baldų ir įrangos įsigijimas.

Partneris užtikrins veiklos, paslaugų tęstinumą (teiks socialinės globos paslaugas). Vadovaudamiesi  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24  d. tarybos  sprendimu Nr. T -1046, įgyvendinus projektą, įsigyti BVGN pastatai su žemės sklypais priklausys tik Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybei, kuri užtikrins investicijų tęstinumą. Planuojama projekto partneriui perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įgytą projekto lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą – Rasa Miškinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel.: (8 422) 69 058,  el. paštu rasa.miskiniene@radviliskis.lt

Translate »
Skip to content