Apie mus

Apie mus

  

Kiekvienos brandžios visuomenės pagrindą sudaro produktyvus, turintis išplėtotus socialinės ir asmeninės kompetencijos gebėjimus jaunimas. Viena iš mūsų pareigų ir atsakomybių yra tinkamai parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir pozityviam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

Vizija – Radviliškio pagalbos šeimai centras  tai rajono visuomenės poreikius tenkinantis socialinių paslaugų teikėjas, užtikrinantis socialinės globos paslaugų teikimą laikinai ir nuolatos globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Šioje įstaigoje, formuojant artimą šeimai namų aplinką, auklėjami ir prižiūrimi vaikai gali pilnavertiškai augti, vystytis ir tobulėti.

Misija – Šiuolaikiškai, demokratiškai ir atsakingai dirbanti komanda, atsižvelgianti į kiekvieno vaiko individualumą ir sveikatą, užtikrinanti globotinių socializaciją,  atstovaujanti ir ginanti jų teises bei teisėtus interesus, sudaranti sąlygas vaikui grįžti į šeimą ir socialiai integruotis į visuomenę.

Tikslas: Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas.

Uždaviniai:

–  Vykdyti socialinės globos planavimą nuosekliai, sistemiškai, visapusiškai, remiantis vaiko poreikiais, atsižvelgiant į jo nuomonę, įstaigos galimybes tuos poreikius vertinti;

–  Teikti socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, institucijoje ir bendruomeniniuose namuose;

– Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas pagalbos stokojančioms šeimoms, laikinai gyvenančioms krizių centre.

 

Radviliškio rajono savivaldybės  tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-84  vaikų globos namų pavadinimas pakeistas į Radviliškio pagalbos  šeimos centro pavadinimą, 2019-11-29 Registrų centre patvirtinti nauji šeimos centro nuostatai, kuriuose nustatytos naujos įstaigos funkcijos ir uždaviniai, apibrėžta įstaigos struktūra.

Visas socialinį darbą dirbantis personalas  turi reikiamą profesinę kvalifikaciją, kitas personalas atitinka jam taikomus profesinius kvalifikacinius reikalavimus. Vienoje mišraus amžiaus vaikų šeimynoje dirba du socialiniai darbuotojai, keturi socialinio darbuotojo padėjėjai. Šiuo metu įstaigoje bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos tiekiamos 9 globotiniams (rūpintiniams) ir 6 šeimoms, (24 asmenims) laikinai gyvenantiems  centre.

Dalyvaujame projekte,,Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje (Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0003)“.  Šiuo metu nupirktas 1 butas Radvikiškio, Stiklo gatvėje, kuriame artimiausi metu bus apgyvedinti 5 vaikai.

 

 

 

Trumpai apie istoriją: 1992 m. vasaris, pradžių pradžia…darželyje įkurta globos grupė, pamažu globos grupėje apgyvendinami 9 vaikai, jų vis daugėja, rugsėjo mėnesį darželyje atidaryta dar 1 globos grupė – jau 16 vaikų, o nuo 1993 m. rugsėjo mėn. darželis reorganizuotas į vaikų globos namus, pavadinimas liko „Nykštukas“ – jau 4 globos grupės ir 37 vaikai. Direktorė Sigita Jankūnienė įstaigai vadovavo iki 2011 m. Nuo 2012 m. įstaigai vadovavo Saulius Čepaitis.Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. direktorės pareigas eina Vilma Tikuišienė.

 

Kaip mus rasti

Translate »
Skip to content