Apie mus

Apie mus

 

                        DĖMESIO !

Siekiant suvaldyti COVID-19 ligos plitimą Radviliškio
rajone, lankytojai į Radviliškio pagalbos šeimai centrą nuo
2020m. rugsėjo 18 d. iki epideminio sergamumo laikotarpio
pabaigos neįleidžiami.
Ačiū už Jūsų supratingumą.
Būkime sveiki, saugokime save ir savo artimuosius.

Bendraukime telefonu:
Radviliškio pagalbos šeimai centras – 8688 96408
Darbo valandomis : 8422 51882
8422 51922
8422 60209
Ištisą parą : 8422 51922

 

PPP Lietuva

Projekto pavadinimas

Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0003  

Projekto vykdytojas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai

Radviliškio pagalbos šeimai centras

Paramos suma

296 710,70 Eur

Paramos šaltinis

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto vykdytojo lėšos

Radviliškio rajono savivaldybės administracija ( 0,00 Eur)

Projekto vertė

296 710,70 Eur

Projekto vykdymo laikas

Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. birželio 7 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. sausio 31 d.

 

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2019 metų birželio 7 d. pasirašė „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0003 „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“ sutartį.

Projekto tikslas – Sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projektu bus steigiami 5 nauji Projekto partnerio Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – BBGN).

Projekto tikslinė grupė yra Partnerio „Nykštukas“ globojami vaikai. Radviliškio rajono vaikų globos namuose „Nykštukas“ šiuo globojami 37 vaikai.

Pereinant nuo Institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų ir įgyjant 5 BVGN sumažėtų apgyvendinamų vaikų skaičius, kiekvienoje šeimynoje gyventų po 5 – 8 vaikus. Todėl darbuotojai galėtų daugiau dėmesio skirti individualiam darbui su globotiniu. Apgyvendinant globotinius būtų vadovaujamasi šeimyniniu modeliu – šeimynoje gyventų broliai, seserys. 

Projekto 5gyvendinimo metu bus steigiami BVGN. Planuojama, kad bus įsigyjami 4 gyvenamieji namai (kiekviename gyvens po 8 vaikus) ir vienas butas (gyvens 5 vaikai). Vienas BVGN namas bus pritaikytas žmonėms, turintiems negalią. Gyvenamieji namai ir butas  numatomi Radviliškio mieste arba rajone (Šeduvos m., Baisogalos mstl., Aukštelkų k., Alksniupių k., Sidabravo mstl., Grinkiškio mstl.,Šiaulėnų mstl., Pakalniškių mstl., Skėmių mstl., Šaukoto mstl., Tyrulių mstl.). Įsteigus BVGN, Partnerio Radviliškio rajono vaikų globos namuose „Nykštukas“ nebeliks globojamų vaikų. Projekto lėšomis numatomas visų BVGN įsigijimas, remontas, baldų ir įrangos įsigijimas.

Partneris užtikrins veiklos, paslaugų tęstinumą (teiks socialinės globos paslaugas). Vadovaudamiesi  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24  d. tarybos  sprendimu Nr. T -1046, įgyvendinus projektą, įsigyti BVGN pastatai su žemės sklypais priklausys tik Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybei, kuri užtikrins investicijų tęstinumą. Planuojama projekto partneriui perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įgytą projekto lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą – Rasa Miškinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel.: (8 422) 69 058,  el. paštu rasa.miskiniene@radviliskis.lt

 

 

 

 

Kiekvienos brandžios visuomenės pagrindą sudaro produktyvus, turintis išplėtotus socialinės ir asmeninės kompetencijos gebėjimus jaunimas. Viena iš mūsų pareigų ir atsakomybių yra tinkamai parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir pozityviam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

Mūsų vizija – sukurti vaiko auklėjimui ir priežiūrai aplinką, artimą šeimai, kurioje vaikai galėtų augti, vystytis ir tobulėti.

Mūsų misija – auginti ir ugdyti vaikus, ruošiant pilnaverčiam savarankiškam gyvenimui, gebančius integruotis visuomenėje.

Mūsų tikslas – užtikrinti socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos veiklos efektyvumą ir palankias sąlygas kokybiškoms paslaugoms teikti.

            Vaikų globos namų vietų skaičius – 43. Ikimokyklinio amžiaus, vaikai lanko miesto lopšelius/darželius. Moksleiviai mokosi Radviliškio Gražinos pagrindinėje, Jaunimo, Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje, Šiaulių Sutrikusios klausos, sanatorinėje.   Vaikai gyvena penkiose šeimynose. Pagal galimybes broliukus ir sesutes stengiamės apgyvendinti vienoje šeimynoje.

Bendras įstaigos darbuotojų etatų skaičius – 46. Paslaugas teikiantis visų pareigybių ir specialybių personalas turi nustatytą profesinį išsilavinimą. Personalas nuolat kelia savo kvalifikaciją ir įgyja darbe reikalingų žinių.

    Trumpai apie istoriją: 1992 m. vasaris, pradžių pradžia…darželyje įkurta globos grupė, pamažu globos grupėje apgyvendinami 9 vaikai, jų vis daugėja, rugsėjo mėnesį darželyje atidaryta dar 1 globos grupė – jau 16 vaikų, o nuo 1993 m. rugsėjo mėn. darželis reorganizuotas į vaikų globos namus, pavadinimas liko „Nykštukas“ – jau 4 globos grupės ir 37 vaikai. Direktorė Sigita Jankūnienė įstaigai vadovavo iki 2011 m. Nuo 2012 m. įstaigai vadovauja Saulius Čepaitis.

Kaip mus rasti

Translate »
Skip to content